Eunet

O nama

Status

Golbal Klub Junior je neprofitna, nevladina sportska organizacija, osnovana i registrovana pri Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije kao Udruženje građana koje se bavi pitanjima i problemima osoba oštećenog vida.

 

Misija

Uključivanje osoba oštećenog vida u društveni život zajednice sa statusom: ravnopravnih, vrednih i dostojanstvenih ličnosti.

 

Vizija

Ravnopravno društvo bez predrasuda prema sugrađanima sa invaliditetom, odnosno senzibilitetom za posebne potrebe čijim se zadovoljenjem dostižu najuzvišenije ljudske vrednosti, dostojanstvo, osećaj vrednosti i pripadnosti društvenoj zajednici.

 

Ciljevi

Promocija: fizičkih, intelektualnih i kreativnih potencijala osoba sa invaliditetom u cilju bržeg i lakšeg rešavanja njihovih egzistencijalnih pitanja kao preduslova za uspeh misije.

 

Strategija

Postizanje vrhunskih sportskih rezultata na globalnom međunarodnom planu i razvoj vrhunskog marketinga kao osnova za saradnju sa partnerima koja se zasniva na ravnopravnosti i ekonomskim principima radi postizanja krajnjih ciljeva, odnosno ostvarivanja vizije i uspeha misije Kluba.

 

Projekti

Pored realizacije niza značajnih i veoma zapaženih projekata, uzeli smo aktivno učešće u realizaciji brojnih: tribina, treninga i drugih aktivnosti u cilju podizanja kapaciteta organizacija civilnog društvenog sektora.

 

Izuzetan značaj smo posvetili razvoju međunarodne i regionalne sportske saradnje sa srodnim klubovima i asocijacijama u cilju uključivanja naših sportista u sistemska međunarodna takmičenja, pa smo s toga:

Inicijator i jedan od osnivača:

  • Sportskog Saveza slepih i slabovodih Srbije
  • Biciklističkog Saveza osova sa invaliditetom Srbije.
  • Izradili smo i uređujemo prvi web portal u zemlji, namenski koncipiran za ažuriranje informacija iz paraolimpijskog programa - adresa, a potom i sajt tandemi.net. To su još uvek jedine dve web adrese u zemlji na kojima se možete informisati o aktivnostima paraolimpijaca sa prohodnošću na preko hiljadu web strana u svetu posvećenih ovoj populaciji sportista.

 

Eunet