Eunet

Aktuelni

 
Lokacija u Kragujevcu je samo 30 km udaljena od Lapova koje je centralna tacka Koridora 10. Kako generalno, tako i u uzevši u obzir njegove kranje tacke u Srbiji. Kragujevac ce u dogledno vreme biti povezan auto putem sa Lapovom. Radovi na ovom projektu su u toku sa rokom realizacije do 2011. godine

Položaj lokacije u gradu Kragujevcu .
Uokvireno je neselje Ilina Voda u kome se nalazi parcela.

 


Naselje Ilina Voda sa obeleženom parcelom

 


Parcela opredeljena za izgradnju kampa (uokvirena narandžastom bojom)
Postojeći sportsko rekreativni tereni (uokvireni plavom bojom)
 
 
 
 

 

Eunet